İlk Tüp Geçit Projesi:Tünel-i Bahri

Yıl 1902. Üç Amerikalı mühendis, Frederic E. Strom, Frank T. Lindman ve John A. Hilliker, Sarayburnu ile Salacak arasında “ tüp geçit” şeklinde işleyecek bir metro projesi önerdi. II. Abdülhamit’e sunulan projeye göre, Tüp geçit Boğaz’ın Sarayburnu ya da Yenikapı Harem arasında kurulacak ve Haydarpaşa garına bağlanacaktı.

Projenin amacı, İstanbul’un iki yakası arasında demiryolu bağlantısının sağlanması, böylece örneğin Paris’ten kalkan trenin, yolcular aktarma yapmadan Boğaz’ı aşarak Bağdat’a kadar gidebilmesiydi. O günün şartlarına göre bir devrimdi. Geçit deniz dibine değil de suyun altına kurulacak 16 ayak üzerine oturtulacak, içinden banliyö ve yük trenleri geçebilecekti. Proje onaylanmadı, dahası tümüyle hayal ürünü sayıldı. Ertan Ünal’ın 23 Kasım 1997’de Sabah’ta yazdığına göre, ilk tüp geçit projesi 1891’de Rumeli Demiryolları Şirketi’nce hazırlanmış, ama arşivlerde bununla ilgili ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.